SVETAINĖS NAUDOJIMO IR PREKIŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos

 1. Šiame dokumente Parduotuvė – tai elektroninės prekybos svetainė moliugelis.lt. 
 2. MOLIUGELIS.LT, kuri priklauso ir yra administruojama Gitanos Dobrovolskienės, individuali veikla Nr. 1157721 (buveinės adresas: Guobų g. 1, Pabiržio k., Neveronių sen., Kauno raj.) (toliau – MOLIUGELIS.LT).
 3. Šiame dokumente Prekės – tai MOLIUGELIS.LT pristatomos ir parduodamos prekės ir (arba) paslaugos. Prekėmis nelaikomos tos prekės ir (arba) paslaugos, kurios gali būti pristatomos Parduotuvėje reklaminiuose skydeliuose ir (arba) informacijos skiltyse su nuorodomis į kitas interneto svetaines ar informacijos šaltinius.
 4. Šiame dokumente Naudotojas – tai MOLIUGELIS.LT lankytojas, bet kokiu tikslu, įrenginiu ir bet kuriuo paros metu apsilankęs MOLIUGELIS.LT svetainėje.
 5. Šiame dokumente Pirkėjas – tai Naudotojas, perkantis arba jau įsigijęs MOLIUGELIS.LT Prekes.
 6. MOLIUGELIS.LT naudojimo ir prekių pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Naudotojo (Pirkėjo) ir MOLIUGELIS.LT teises, pareigas ir atsakomybę Naudotojui (Pirkėjui) naudojantis MOLIUGELIS.LT svetaine bei įsigyjant Prekes.
 7. Teisę registruotis ir susikurti savo asmeninę paskyrą bei vykdyti užsakymus MOLIUGELIS.LT turi visi Naudotojai.
 8. Šiame dokumente Sutartis – tai Prekių pirkimo – pardavimo sutartis tarp Naudotojo (Pirkėjo) ir MOLIUGELIS.LT (Pardavėjo), kuri automatiškai laikoma sudaryta nuo to momento, kai Naudotojas (Pirkėjas) MOLIUGELIS.LT pasirenka Prekes ir suformuoja Prekių krepšelį, nurodo Pirkėjo duomenis bei Prekių pristatymo adresą, pasirenka pageidaujamą apmokėjimo būdą, susipažina su šiomis Taisyklėmis ir tai patvirtina pažymėjęs „Perskaičiau ir sutinku su MOLIUGELIS.LT taisyklėmis“ laukelį bei paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
 9. Kiekvienos Sutarties informacija, sudaryta tarp Pirkėjo ir MOLIUGELIS.LT, yra saugoma MOLIUGELIS.LT duomenų bazėje. Užsiregistravę bei savo asmeninę paskyrą susikūrę Naudotojai turi galimybę bet kada prisijungti prie savo asmeninės paskyros ir gauti informaciją apie įvykdytus bei vykdomus užsakymus. Registracija ir paskyros sukūrimas yra neprivalomas, tačiau MOLIUGELIS.LT Naudotojui rekomenduojamas veiksmas.
 10. Šiame dokumente Pristatymo adresas – tai Pirkėjo prekių pristatymo adresas, kuris yra Pirkėjo nurodomas sudarant Sutartį ir pasirenkant pageidaujamą Prekių pristatymo būdą.
 11. Šiame dokumente Pristatymo terminas – tai laikas nuo Sutarties sudarymo ir Pirkėjo apmokėjimo patvirtinimo gavimo iki galutinio Pirkėjo užsakytų Prekių pristatymo. MOLIUGELIS.LT Prekių informacijoje šis laikas yra nurodomas apytiksliai, atsižvelgiant į Prekių likutį MOLIUGELIS.LT bei jų tiekėjų sandėliuose.
 12. Šiame dokumente Asmens duomenys – tai Naudotojų (Pirkėjų) asmeniniai duomenys (fizinių asmenų vardai, pavardės, telefonai ir el. pašto adresai, Pristatymo adresai bei kita asmeninė informacija), kuriuos Naudotojai (Pirkėjai) gali užregistruoti MOLIUGELIS.LT šiais atvejais:
  • užsiregistruodami MOLIUGELIS.LT bei susikurdami savo asmeninę paskyrą ir tam įvesdami MOLIUGELIS.LT registracijos formoje prašomus duomenis;
  • atlikdami Prekių pirkimą ir tam įvesdami Parduotuvės Prekių užsakymo formoje prašomus duomenis;
  • užsiregistruodami MOLIUGELIS.LT naujienlaiškio gavimo sąrašuose ir tam įvesdami MOLIUGELIS.LT naujienlaiškio registracijos formoje prašomus duomenis;
  • užsiregistruodami ir (arba) dalyvaudami MOLIUGELIS.LT rengiamų akcijų (išpardavimų, žaidimų ir pan.) atvejais ir tam įvesdami tokių MOLIUGELIS.LT akcijų registracijos formose prašomus duomenis;
  • kitais galimais atvejais.

Pirkėjo teisės ir pareigos

 1. Pirkėjas turi teisę naudotis MOLIUGELIS.LT tik šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis ir tvarka bei laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
 2. Pirkdamas prekes ir taip patvirtindamas jų pirkimo – pardavimo Sutartį Pirkėjas įsipareigoja sumokėti MOLIUGELIS.LT nurodytą Prekių kainą vadovaudamasis šių Taisyklių „Prekių užsakymas ir apmokėjimas“ skyriaus nuostatomis bei priimti užsakytas prekes iš MOLIUGELIS.LT vadovaudamasis šių Taisyklių „Prekių pristatymas ir atsiėmimas“ skyriaus nuostatomis.
 3. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Asmens ar Pristatymo adreso duomenų, MOLIUGELIS.LT neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo MOLIUGELIS.LT patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo (pavyzdžiui, pakartotino pristatymo išlaidų kompensavimo, kuomet siuntą tenka pristatyti kitu, nei nurodė Pirkėjas, adresu).
 4. Naudotojas (Pirkėjas) yra visiškai atsakingas už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis MOLIUGELIS.LT parduotuve.
 5. Užsiregistravęs Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo prisijungimo duomenų saugumą ir jų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei MOLIUGELIS.LT teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie MOLIUGELIS.LT naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, MOLIUGELIS.LT šį asmenį laiko Pirkėju.
 6. Pasikeitus Asmens ar Pristatymo adreso duomenims Naudotojas (Pirkėjas) privalo nedelsdamas juos atnaujinti savo asmeninėje paskyroje, o praradęs savo prisijungimo duomenis Naudotojas (Pirkėjas) privalo nedelsiant informuoti apie tai MOLIUGELIS.LT.LT.
 7. Pirkėjas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties su MOLIUGELIS.LT jokiais atvejais, jeigu MOLIUGELIS.LT laikėsi visų savo įsipareigojimų.
 8. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį bei grąžinti arba pakeisti užsakytas Prekes vadovaudamasis šių Taisyklių „Prekių grąžinimas ir keitimas“ skyriaus nuostatomis.

Pardavėjo teisės ir pareigos

 1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis MOLIUGELIS.LT teikiamomis paslaugomis.
 2. Nustačius, kad Pirkėjas bando pakenkti MOLIUGELIS.LT darbui ar jos saugumui arba nesilaiko šių Taisyklių reikalavimų ar savo įsipareigojimų, MOLIUGELIS.LT turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve, o išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją ir asmeninę paskyrą.
 3. MOLIUGELIS.LT įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę, o taip pat saugoti paslaptyje jo pateiktus asmeninius duomenis.
 4. Po Sutarties sudarymo MOLIUGELIS.LT įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes taip, kaip nurodyta šių Taisyklių „Prekių pristatymo ir atsiėmimo sąlygos“ nuostatose.
 5. MOLIUGELIS.LT įsipareigoja grąžinti (pakeisti) Pirkėjo užsakytas prekes taip, kaip nurodyta šių Taisyklių „Prekių grąžinimo ir keitimo sąlygos“ nuostatose.
 6. MOLIUGELIS.LT atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į MOLIUGELIS.LT rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 7. Jei MOLIUGELIS.LT parduotuvėje pateikiamos nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, MOLIUGELIS.LT nėra atsakingas už tuose tinklalapiuose pateiktą informaciją, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 8. MOLIUGELIS.LT turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį su Pirkėju tais atvejais, kuomet Pirkėjo užsakytų Prekių sandėlyje nėra ir (arba) jos yra nebegaminamos, Prekių nėra galimybės pakeisti arba pasikeitė jų įsigijimo iš tiekėjo kaina. Tokiu atveju MOLIUGELIS.LT įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai Pirkėją ir išankstinio apmokėjimo atveju ne vėliau kaip per 3darbo dienas sugrąžinti Pirkėjui visą pagal Sutartį sumokėtą sumą. Sutarties nutraukimo atveju MOLIUGELIS.LT atsakomybė yra apribota ne didesne nei Pirkėjo pagal Sutartį sumokėta suma.

Prekių užsakymas ir atsiskaitymas

 1. Parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti prekes visą parą, 7 dienas per savaitę.
 2. Prekių užsakymas ir jų pirkimo – pardavimo Sutartis įsigalioja taip, kaip nurodyta šių Taisyklių „Bendrosiose nuostatose“.
 3. Prekių kainos MOLIUGELIS.LT yra nurodomos eurais. Pardavėjas turi teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti Prekių asortimentą bei jų kainas, tačiau neturi teisės vienašališkai pakeisti Pirkėjo užsakytų Prekių kainos po Sutarties sudarymo.
 4. Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų MOLIUGELIS.LT dėl to, kad Sutarties sudarymo momentu jam dar negaliojo žemesnės Prekių kainos, kurios įsigaliojo iš karto po jos sudarymo.
 5. Pirkėjas prekių užsakymo MOLIUGELIS.LT metu gali pasirinkti vieną iš šių atsiskaitymo būdų:
  • Elektroninė bankininkystė – tai išankstinis apmokėjimas už Prekes, kuomet Pirkėjas perveda pinigus į MOLIUGELIS.LT atsiskaitomąją sąskaitą Parduotuvėje patvirtinęs užsakymą (Sutartį) ir pasinaudojęs pasirinkta elektroninės bankininkystės (mokėjimų) sistema. Atsakomybė už pinigų pervedimą ir Pirkėjo pateiktos informacijos duomenų saugumą tokio atsiskaitymo atveju tenka pasirinktos elektroninės bankininkystės (mokėjimų) sistemos administratoriui.
  • Banko pervedimas – tai išankstinis apmokėjimas už Prekes, kuomet Pirkėjas perveda pinigus į Parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą bankiniu pervedimu Parduotuvėje patvirtinęs užsakymą (Sutartį). Atsakomybė už pinigų pervedimą ir Pirkėjo pateiktos informacijos duomenų saugumą tokio atsiskaitymo atveju tenka pasirinktam bankui. 
 6. MOLIUGELIS.LT turi teisę pateikti Pirkėjui tik tam tikrus atsiskaitymo būdus, priklausomai nuo užsakomų Prekių kiekio, kainos bei Pirkėjo adreso.
 7. Patvirtinimą apie užsakytas prekes Pirkėjas gauna el. laišku iš karto po sėkmingo apmokėjimo už Prekes. Nesulaukus patvirtinimo laiško per 24 val, Pirkėjui rekomenduojama kreiptis į MOLIUGELIS.LT bei patikslinti duomenis. 

Prekių pristatymas ir atsiėmimas

 1. Prekių užsakymo MOLIUGELIS.LT metu Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš šių Prekių pristatymo būdų:
  • Kurjerių tarnyba – kai Prekes Pirkėjui pristato pasirinkta kurjerių tarnyba už papildomą, iš anksto MOLIUGELIS.LT nurodytą pristatymo mokestį.
  • Paštomatas – kai Prekės yra pristatomos į Pirkėjo pasirinktą paštomatą už papildomą, iš anksto MOLIUGELIS.LT nurodytą pristatymo mokestį.
  • Registruotas paštas – kai Prekės yra pristatomos Pirkėjui registruotu paštu vadovaujantis Lietuvos pašto taisyklėmis už papildomą, iš anksto MOLIUGELIS.LT nurodytą pristatymo mokestį.
 2. MOLIUGELIS.LT turi teisę pateikti Pirkėjui tik tam tikrus pristatymo būdus, priklausomai nuo užsakomų Prekių kiekio, kainos bei Pirkėjo adreso.
 3. Nepriklausomai nuo pasirinkto Prekių pristatymo būdo Pirkėjas įsipareigoja pateikti tikslius Asmens ir Pristatymo adreso duomenis, o taip pat nurodyti visą tiksliam pristatymui reikalingą papildomą informaciją (pavyzdžiui, prekybos ar verslo centro pavadinimą, pastato korpusą, aukštą, buto ar kabineto numerį, laiptinės kodą ir pan.).
 4. Atsiimdamas Prekes iš kurjerio Pirkėjas įsipareigoja patikrinti Prekių siuntos būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą, o pastebėjęs pakuotės pažeidimą arba komplektacijos neatitikimą, nedelsiant apie tai informuoti kurjerį, pareikalauti surašyti pakuotės pažeidimo aktą, padaryti pažeistos pakuotės ar prekių nuotraukas ir išsiųsti jas MOLIUGELIS.LT el. paštu info@moliugelis.lt. Atsiėmus užsakytas Prekes iš kurjerio ir pasirašius siuntos dokumente be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkingai. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, MOLIUGELIS.LT neprisiima atsakomybės dėl Prekių pažeidimų (jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas) bei Prekių komplektacijos neatitikimų (jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu).
 5. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti arba atsiimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas Prekių pats priimti negali, o Prekių pristatymo dokumentai patvirtina, kad Prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu Pristatymo adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam gavėjui.
 6. MOLIUGELIS.LT įsipareigoja stengtis laikytis Prekių informacijoje nurodytų Pristatymo terminų, o jeigu to padaryti negali, įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti kitas Prekių pristatymo ar Sutarties nutraukimo sąlygas.
 7. Pirkėjas yra iš anksto informuotas ir sutinka, kad:
  • tam tikrais atvejais (pavyzdžiui, kuomet Prekių likutis sandėlyje yra mažas ir keli pirkėjai vienu metu užsako tą pačią Prekę arba Prekė buvo išparduota laukiant išankstinio apmokėjimo patvirtinimo iš banko ar mokėjimų sistemos) Prekių informacijoje nurodytas pristatymo terminas gali keistis;
  • išimtiniais atvejais Prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir tiesiogiai nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (pavyzdžiui, kuomet Prekės yra užsakomos prieš reikšmingų švenčių laikotarpį, dėl susidariusių spūsčių keliuose, blogų oro sąlygų ar pan.).
 8. Pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti:
  Elektroninės bankininkystės atsiskaitymo atveju – per 24 valandas nuo patvirtinimo apie apmokėjimą iš Pirkėjo pasirinktos elektroninės bankininkystės (mokėjimų) sistemos gavimo (dažniausiai patvirtinimas ateina per 1-24 val.).
  Banko pavedimo atsiskaitymo atveju – per 24 valandas nuo patvirtinimo apie apmokėjimą iš Pirkėjo pasirinkto banko sąskaitos gavimo (dažniausiai patvirtinimas ateina per 1-2 dienas).
  Grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele atsiskaitymo atveju – per 24 valandas nuo užsakymo Parduotuvėje patvirtinimo.
 9. Prekės Pirkėjui yra pristatomos tik darbo dienomis ir valandomis. Išeiginės bei švenčių dienos į Pristatymo terminą yra neįskaičiuojamos.
 10. Kuomet yra užsakomos kelios Prekės su skirtingais Pristatymo terminais, visai užsakytų Prekių siuntai galioja vėliausias Prekės pristatymo terminas, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas nesusitaria kitaip.
 11. Pardavėjas visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už Pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui buvo nepristatytos arba pristatytos vėliau dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl tiesiogiai nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (Force majeure).

Prekių grąžinimas ir keitimas

 1. Pirkėjas turi teisę grąžinti arba prašyti pakeisti kokybiškas Prekes per 14 (keturiolika) dienų nuo jų pristatymo arba atsiėmimo dienos, jeigu tokių Prekių pakuotė ir išvaizda atitinka šiuos reikalavimus:
  • Prekė turi būti originalioje, tvarkingoje ir nesugadintoje pakuotėje;
  • Prekė turi būti nesugadinta ir tos pačios komplektacijos, kaip ir pristatymo metu;
  • Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir pan.).
 2. Pirkėjas turi teisę grąžinti arba prašyti pakeisti sugadintas, brokuotas arba ne tas, kurios buvo užsakytos, Prekes (toliau – Nekokybiškos prekės) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
 3. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti MOLIUGELIS.LT, jeigu jam buvo pristatytos Nekokybiškos prekės arba jos buvo pristatytos pažeistoje pakuotėje. 
 4. Prekių pristatymo per kurjerių tarnybą atveju pastebėjęs pakuotės pažeidimus Pirkėjas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti atitinkamas pastabas ir pareikalauti kurjerio sudaryti pakuotės pažeidimų aktą. Pirkėjui pasirašius siuntos pristatymo dokumente be pastabų laikoma, kad Prekės pristatytos tvarkingos ir tokiu atveju MOLIUGELIS.LT yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo siuntos pristatymo dokumente ir (arba) nesudarė pakuotės pažeidimo akto.
 5. Atlikus mokėjimą už Prekes banko kortele, grąžinimas Pirkėjui bus atliekamas į tą pačią kortelę, kuria buvo apmokėtas Užsakymas.
 6. Kokybiškų prekių grąžinimo (keitimo) atveju jų grąžinimo MOLIUGELIS.LT išlaidas apmoka Pirkėjas. Nekokybiškų prekių grąžinimo (keitimo) atveju jų grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka MOLIUGELIS.LT.
 7. Prekių grąžinimo atveju, jeigu jų grąžinimo sąlygos atitinka šių Taisyklių reikalavimus, Pardavėjas įsipareigoja pervesti pinigus į Pirkėjo prašyme nurodytą banko sąskaitą per 7 darbo dienas nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.
 8. Prekių grąžinimo atveju, kuomet užsakytos prekės nėra sandėlyje, grąžinimas atliekamas per 3 darbo dienas tuo pačiu metodu, kuriuo buvo apmokėta už Prekes.
 9. Siuntimo išlaidos nėra grąžinamos (nebent grąžinama nekokybiška prekė).
 10. Pirkėjas neturi teisės be išankstinio MOLIUGELIS.LT sutikimo grąžinti arba prašyti pakeisti Prekes, kurios Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklėse yra nurodytos kaip nekeičiamos ir negrąžinamos.
 11. Naudojantis akcijos pasiūlymu „Perkant vieną prekę – antrai -50%“, pirkinys yra traktuojamas kaip Prekių pora. Grąžinant tik vieną iš dviejų Prekių, grąžinama suma sudaro pusę Prekių poros vertės, pvz.: pirmoji suknelė kainavo 30€, antroji – 10€, bendra krepšelio suma – 40€, tad grąžinant tik vieną (bet kurią) Prekę, grąžinimo suma bus lygi 20€.

Kokybė ir garantijos

 1. Pirkėjas yra iš anksto informuotas ir sutinka, kad:
  • dėl Pirkėjo naudojamo įrenginio (kompiuterio, telefono) bei jo programinės įrangos (naršyklės) ypatybių Prekių nuotraukose atvaizduotos spalvos, formos, dydžiai ar kiti parametrai gali neatitikti realių spalvų, formų, dydžių ar kitų parametrų;
  • kai kuriais atvejais (pavyzdžiui, gamintojui pakeitus / atnaujinus prekės modelį) Parduotuvės prekių aprašymuose pateikta informacija gali būti netiksli arba neišsami.

Akcijos ir specialūs pasiūlymai

 1. MOLIUGELIS.LT savo nuožiūra gali inicijuoti Parduotuvėje įvairias akcijas (nuolaidas, išpardavimus, žaidimus ir pan.).
 2. MOLIUGELIS.LT turi teisę vienašališkai ir be atskiro įspėjimo keisti akcijų sąlygas, o taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t. y. nuo jų atlikimo momento.
 3. MOLIUGELIS.LT turi teisę organizuoti suasmenintas akcijas, kurių pasiūlymai gali galioti tik tam tikriems Naudotojams (Pirkėjams).
 4. Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl to, kad Sutarties sudarymo momentu jam dar negaliojo akcijų pasiūlymai, kurie įsigaliojo iš karto po jos sudarymo.

Kitos sąlygos

 1. MOLIUGELIS.LT visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos ir (arba) prekių užsakymo formoje nurodytais telefonais ir (arba) el. pašto adresais.
 2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia Pardavėjo Parduotuvės puslapyje Kontaktai nurodytais telefonais ir (arba) el. pašto adresais.
 3. Pardavėjas neatsako už tai, jeigu Pirkėjas negauna siunčiamų pranešimų ar užsakymo patvirtinimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, o taip pat Pirkėjo naudojamo įrenginio ar programinės įrangos ypatumų.
 4. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

Autorinės teisės ir informacijos naudojimas

 1. Autorinės teisės į visą MOLIUGELIS.LT pateiktą informaciją ir medžiagą priklauso MOLIUGELIS.LT. Parduotuvėje pateiktos informacijos ir medžiagos panaudojimas leidžiamas tik gavus išankstinį MOLIUGELIS.LT sutikimą ir tik pateikiant aiškią nuorodą MOLIUGELIS.LT svetainę.
 2. Parduotuvės turinyje gali būti pateikiama informacija ir (arba) nuorodos iš kitų svetainių. MOLIUGELIS.LT neatsako už šių svetainių veikimą, o taip pat už šios informacijos turinio tikslumą bei pagrįstumą.
 3. Parduotuvės turinyje gali būti pateikiama Naudotojų paskelbta informacija (apžvalgos, nuomonės, atsiliepimai, vertinimai, komentarai ir pan). MOLIUGELIS.LT neatsako už šios informacijos turinio tikslumą ir pagrįstumą.
 4. Naudotojas, paskelbdamas MOLIUGELIS.LT informaciją (apžvalgą, nuomonę, atsiliepimą, vertinimą ar komentarą) automatiškai suteikia MOLIUGELIS.LT autoriaus teises į visą šią informaciją. MOLIUGELIS.LT jokia forma neprivalo atlyginti šios informacijos pateikėjui.

Baigiamosios nuostatos

 1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 2. MOLIUGELIS.LT (Pardavėjas) pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Informacija apie Taisykles yra nuolatos pateikiama MOLIUGELIS.LT puslapyje „Taisyklės“ ir Naudotojams (Pirkėjams) yra suteikta nuolatinė ir neribota prieiga bet kuriuo metu susipažinti su šių Taisyklių naujausia versija. Pirkėjams apsiperkant MOLIUGELIS.LT taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo patvirtinimo metu.
 3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo buvimo vietą.
 4. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt. Elektroninė ginčų sprendimo platforma: ec.europa.eu/odr/